ΔΙΑΘΕΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ / ΑΡΧΕΣ

Η πλατφόρμα θα διατεθεί δωρεάν σε ελληνικούς φορείς της τουριστικής βιομηχανίας όπως και στις αρχές.